ขั้นตอนที่ 2
เลือกโดเมนที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 3
ปรับแต่ง

หมวดหมู่:
Standard 1 - เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์

พื้นที่เว็บไซต์ : 500MB
ปริมาณข้อมูล : 15GB
โดเมนเนมที่รองรับ : 1 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล : 5 ฐานข้อมูล
จำนวน FTP : ไม่จำกัด
Control Panel : Directadmin
บริการติดตั้ง CMS ฟรี!

Standard 2 - เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์

พื้นที่เว็บไซต์ : 1GB
ปริมาณข้อมูล : 30GB
โดเมนเนมที่รองรับ : 1 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล : 10 ฐานข้อมูล
จำนวน FTP : ไม่จำกัด
Control Panel : Directadmin
บริการติดตั้ง CMS ฟรี!

Advance 1 - เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์

พื้นที่เว็บไซต์ : 2GB
ปริมาณข้อมูล : 80GB
โดเมนเนมที่รองรับ : 5 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล : 20 ฐานข้อมูล
จำนวน FTP : ไม่จำกัด
Control Panel : Directadmin
บริการติดตั้ง CMS ฟรี!

Advance 2 - เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์

พื้นที่เว็บไซต์ : 3GB
ปริมาณข้อมูล : ไม่จำกัด
โดเมนเนมที่รองรับ : 10 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล : 30 ฐานข้อมูล
จำนวน FTP : ไม่จำกัด
Control Panel : Directadmin
บริการติดตั้ง CMS ฟรี!

Ultimate - เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์จำนวนมาก

พื้นที่เว็บไซต์ : 4GB
ปริมาณข้อมูล : ไม่จำกัด
โดเมนเนมที่รองรับ : ไม่จำกัด
จำนวนฐานข้อมูล : ไม่จำกัด
จำนวน FTP : ไม่จำกัด
Control Panel : Directadmin
ฟรี!โดเมนเนม 1 โดเมน
บริการติดตั้ง CMS ฟรี!

จดโดเมนเนมฟรี เลือกเงื่อนไขการชำระค่าบริการ

Secure Transaction การสั่งซื้อครั้งนี้จะบันทึกหมายเลข IP address (54.224.102.26) ของท่านไว้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสแปม

Powered by WHMCompleteSolution